🫖 AKCE na metráž - SLEVAŽ 30% 🫖

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že textilie, MIMO MATERIÁLU S NÁZVEM SILKY, PUNTO A BENGALINE, jsou odzkoušené Státní zkušebnou pro textilie a jsou vhodné pro výrobu textilních výrobků pro děti do tří let, nebo mají certifikát vydaný výrobcem a to standart 100 OEKO-TEX® tř. 1, popřípadě mají jiný certifikát uznávaný a platný v České republice.
Tedy splňují zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví z 14. července 2000 a taktéž jsou ve shodě s vyhláškou 84/2001 sb. a dalších souvisejících předpisů týkajících se metráže pro děti do tří let.